Gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracınız eğer ki maddi zarara uğradıysa bir ekip onarım işlemlerine doğal olarak tutulacaktır. Bu bakım ve onarım sürecinde aracınızın bazı parçaları değiştirilirken bazı parçaları ise onarım edilerek aracınızda kullanılmaya devam edecektir.

Gerçekleşen tüm onarım operasyonları aracınızın dengi olan araçlara nazaran ikinci el piyasasındaki fiyatında belirgin bir düşüşe niçin olmaktadır. İşte aracınızda gerçekleşen bu değer düşüklüğü haline araç değer kaybı adı verilmektedir. Araç Değer Kaybı ekiplerimiz ile aracınızda gerçekleşen değer kaybını öğrenim ediyoruz.

Trafik kazası sonucunda aracınız üstünde gerçekleşmiş olan işlemlerin maddi külfeti eğer ki bir sigorta şirketince karşılanıyorsa bu işlemlere ilişkin hasar dosyası Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin TRAMER (Trafik Sigortası Informasyon Merkezi) informasyon sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Bu sistemde oluşturulan her hasar dosyası başka bir deyişle aracınızda oluşan her hasar aracınızın değerine negatif anlamda tesir etmektedir. Aracınızın orijinalliğini bozan her dokunuş aracınızın değerini kaybetmesine niçin olmaktadır.

Başka bir anlatımla araç değer kaybı

Araç değer kaybı, kazalı aracın (parçaları daha yeni ve orijinal ile değişse dahi) kazadan önceki değerine nazaran mali bir yitik yaratması düşüncesi ve beklentisi ile ortaya çıkmış, daha azca kusurlu tarafın daha çok kusurlu tarafa ve/yada sigortacısına yönelttiği haksız fiilden kaynaklı gerçek bir zarar kalemidir.

Özetlemek gerekirse kazaya karışan aracın, kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki düşüş farkına araç değer kaybı denir. Kazalı araç, en iyi şekilde orijinal parça ile aslına uygun olarak onarım edilse dahi ikinci el piyasa değerinde bir düşüş olacaktır.

Her araç esasen trafiğe çıkmış olduğu andan itibaren kaza yapmasa dahi modelinin eskimesi, parçalarının yıpranması, kullanım ömrünü tamamlaması sebebiyle organik bir düşüş süreci içerisindedir. Değer kaybı kalemi ise, kaza sonucu araçta meydana gelen ani düşüşün tazminine yönelik bir kalemdir.

Kısacası araç değer kaybı hasar görmüş bir aracın onarım sonrasında yaşamış olduğu rakamsal yitik durumunu tanımlayan kavramdır. Bu kavram temelde, mecburi trafik sigortası ya da kaskosu dahi olsa bir araç hasar almış ve onarım görmüş ise, o aracın değerindeki düşüşü ifade eder. Bazı kasko poliçeleri güvence limiti ile beraber araç değer kaybını güvenceye alsa da bu poliçeler belli bir tutara kadar araçta meydana gelen ziyanı ve değer kaybını karşılayacak şekilde ayarlanır.

Güvence limitlerinin aşılması durumunda geriye kalan ziyanı karşılamak için sigorta yada kasko poliçeleri haricinde kazada kusur ve sorumluluğu olan gerçek yada tüzel kişilere gidilir.

Araç kendi kusurundan kaynaklanmayan bir kazaya uğradıktan sonrasında her ne kadar tüm değişimler orijinal ya da sıfır parçalar ile yapılmış olursa olsun, kaza yapıp hasar aldıktan sonrasında aracın değerinde bir yitik olacaktır. Araç değer kaybı parça onarımını ve parça değişimini içine alan hesaplama denkleminden oluşan bir kavramdır. Bu sebeple hasar sebebiyle işlem görmüş bir parçanın yeni bir kazada hasar görmüş olması değer yitirilmesine niçin olmaz her aracın aynı parçasından sadece bir kez değer kaybı tazminatı alınabilir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplamasında hasar gören aracın;

  • Hasar geçmişi ve niteliği
  • Kilometresi
  • Marka ve model bilgisi
  • Kusur durumu
  • Üretim yılı
  • Trafiğe çıkış zamanı
  • Pazar değeri ve bunlar şeklinde birçok unsur dikkate alınarak hesaplanır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Tahsil Edilir?

Araç değer kaybı tazminatından görevli kişiler; kazada kusurlu olan araç sahibi, aracın sürücüsü, kusurlu olan aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi müştereken ve müteselsilen mesuldür. Araç değer kaybı yaşanmış olan kazalarda, kaybı yaşayan aracın zararını, kayba yol açan sürücünün yada araç sahibinin karşılaması gerekmektedir. Bu aşamada kusurlu olan aracın, trafik sigortası devreye girerek ziyanı tazmin eder. Araç değer kaybının meydana geldiği araç sahibinin zararını temin etmek için ziyanı gösterir ekspertiz raporu alarak yargıya başvurması yeterlidir.

Araç değer kaybı için yargı yoluna başvurmak isteyen kişilerin, bu alanda yetkileri bulunan sigorta şirketinden alınacak ekspertiz raporu almaları yeterlidir.  Araç değer kaybı temini kusurlu aracın haiz olduğu mecburi trafik sigortası güvence limitleri dahilindeyse, bu müracaat alternatif bir çözüm yolu olan Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede daha kısa sürede, sigorta ve tazminat mevzularında uzman hakemlerce dosyalar sonuçlanabilmektedir.

Araç Değer Kaybı Davalarında Zaman Sınırı Var mı?

Araç değer kaybı davaları, değer kaybının meydana geldiği kazadan itibaren gelen 2 yıl içinde açılmalıdır. Bunun sebebi süre aşımı süresi başlangıcı için kazanın gerçekleştiği tarih baz alınmaktadır. Eğer mecburi trafik sigortası şirketi ya da araç sahibine açılacak araç değer kaybı davaları 2 yıl içinde açılmaz ise süre aşımı süresi geçmiş ve bu tazminat yönünden hak yitirilmesine sebep olunacaktır.

Kasko Araç Değer Kaybını Karşılar mı?

Meydana gelen kazalar sonucunda araç değer yitirilmesine uğrayan araç birden fazla olabilir ya da kazaya sebebiyet veren sürücülerin de araçlarında değer kaybı meydana gelmiş olabilir. Sadece trafik sigortası bir tek belli tarafın araç değer kaybını karşılar, bu şahıs kazada sorumluluğu bulunmayan yada mesuliyet oranı azca olan kişidir. Kazaya yol açan kişilerin güvencesi ise kasko sigortası olacaktır.

Kasko ve araç değer kaybı ilişkisine bakıldığında; çoğu zaman kasko poliçeleri, onarım sebebiyle ortaya çıkan araç değer kayıplarını güvence altına almaz. Bu yüzden de kasko poliçesinin yapıldığı sigorta şirketinden talepte bulunulamaz. Sadece bazı sigorta şirketleri, kasko poliçeleri kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer vermektedir.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?