Aracınızın bir trafik kazası sonucunda değer kaybı yaşaması halinde ortaya çıkan bu zarar kazaya karışan öteki araç malikleri, işleteni, sürücüsü ile bu araçların Karayolları Motorlu Araçlar Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası kısaca Trafik Sigortası’nı icra eden sigorta şirketince karşılanacaktır. Bir başka ifadeyle sayılan kişilerden eğitim edilecektir.

Değer kaybından kim sorumludur? Nelere dikkat etmeli?

Trafik kazası sonucunda ortaya çıkan zararlardan; araç maliki, işleteni ve sürücüsü ile trafik sigortası müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Araç değer kaybının karşılanmasında mühim iki husus bulunmaktadır. İlk mühim husus; araç değer kaybından görevli olan kişilerin uyarma çekilerek temerrüde düşürülmesidir. İhtara karşın araç değer kaybı sorumlularca karşılanmazsa yargılama sürecine geçilecektir.

İkinci mühim husus; kazaya yol açan kusurlu karşı aracın Karayolları Motorlu Araçlar Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası kısaca Trafik Sigortası’nın bulunup bulunmadığıdır? Eğer aracın sigortası var ise bu durumda değer kaybı sigorta şirketinden poliçe limitleri dahilinde Asliye Tecim Mahkemesi’nde ya da Sigorta Tahkim Komisyonu’nda gerçekleşecek olan yargılama neticesinde eğitim edilecektir. Kazaya yol açan kusurlu aracın trafik sigortasının bulunmadığı durumlarla ortaya çıkan zararın trafik sigortası poliçe limitlerini aştığı hallerde ise kusurlu aracın malikine, işletenine yada sürücüsüne karşı dava açılarak araç değer kaybı eğitim edilir.

Araç Değer Kaybı Şartları

Araç değer kaybı ya da hasar değer kaybı olarak adlandırılan bu bedeli talep etmek için bazı mühim şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu şartlar;

Araç değer kaybı tazminatı gerçek sahibi olabilmek için ilk olarak, tazminatı talep eden kişinin kazada haklı kısaca kusuru olmayan taraf olması gerekmektedir. Hasar değer kaybı tutarlarını hasara yol açan kazaya sebebiyet veren ya da kusurlu olan kişiler talep edemez.

Araç değer kaybı tazminatını talep etmek için olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde müracaat yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde araç değer kaybı tazminat hakkı ortadan kalkmaktadır.

Araç Değer Kaybı Iyi mi Alınır?

Araç değer kaybı tazminatları, kusurlu araç sahibinden ya da trafik sigortasının yapılmış olduğu sigorta şirketinden alınmaktadır. Fakat buradaki mühim detay, trafikte bulunan her sürücünün sigortası bulunduğunun varsayılıyor olmasıdır. Eğer kaza icra eden kişinin sigortası yoksa ödemeyi kendisi yapmakla yükümlüdür.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama işlemine tesir eden birçok değişken bulunur. Bu hesaplamada bazı değişkenler araç ile ilgiliyken bazıları da araç kullanım biçimi ile alakalıdır.

Değer kaybı hesaplanırken dikkat edilen değişkenler:

  • Aracın üretim senesi
  • Aracın hasar geçmişi ve niteliği
  • Aracın kilometresi
  • Aracın marka ve modeli
  • Aracın trafiğe çıkış zamanı
  • Aracın pazar değeri

Araç Değer Kaybı Tazmiatlarını Kim Öder?

Araç değer kaybı tazminatları kanunen kusurlu taraf tarafınca ödenmesi ihtiyaç duyulan tazminatlardır. Şu demek oluyor ki değer kaybı tutarını, kazaya yol açan sürücü öder. Eğer kazaya sebebiyet veren araca ilişik bir sigorta poliçesi var ise söz mevzusu tazminat bu poliçenin ilişik olduğu sigorta şirketinden yapılmalıdır. Araç değer kaybı durumuna yol açan hasarlarda, bir ya da birden fazla kusurlu bulunuyorsa dahi, kara araçları alanında ruhsat sahibi olan bir sigorta ekspertiz raporu alınarak kusurlu tüm taraflara dava açılabilir. Ek olarak sigorta şirketlerine karşı açılacak davalar için araç değer kaybı ekspertiz raporu ile Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunarak araç değer kaybı tazminatınızı eğitim edilebilir.

Kasko Sigortası Araç Değer Kaybını Karşılar mı?

Araç değer kaybı eğitim edilme işlemi için devreye giren ilk poliçe trafik sigortası poliçesidir. Fakat bu durum bazı vakalarda değişebilmektedir. Eğer kazaya karışan araç sayısı birden fazla ise kazaya sebep olan değişik şahısların da aracında değer kaybı meydana gelmiş ise trafik sigortası, kazada hiçbir suçu olmayan ya da kabahat oranı minimum bir kişinin değer kaybını karşılar. Kaskolar ise araç değer kaybı eğitim işlemi esnasında devreye girmez. Fakat bazı kasko poliçeleri belli limitler dahilinde araç değer kaybını güvence altına alarak bu biçim bir durum yaşandığından değer kaybını ortadan kaldırmaktadır. Gene bununla beraber kaza esnasında meydana gelen hasarı da güvence altına almaktadırlar.

Araç Değer Kaybı Davalarında Vakit Aşımı Süresi Ne Kadar?

Araç değer kaybı için başvurulacak olan davalarda süre aşımı süresi 2 senedir. Araç değer kaybı eğitim etmek isteyen araç sahipleri, olayın meydana geldiği andan itibaren 2 yıl içinde ilgili mahkemelere ya da Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunmalıdır

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?