Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak kazazedelere kurulduğumuz günden bu yana hizmet vermeye devam ediyoruz. Fazlaca sayıda kazazedenin / araç sahibinin sigorta şirketlerinden öğrenim edemediği değer kaybı, pert araç, hasar bedellerini öğrenim etmelerini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sigorta şirketlerine meydana getirilen yazılı müracaat sonrasında 15 günlük yasal sürede ödeme yapılmadığı takdirde açılabilecek olan araç değer kaybı davasını anlatacağız.

Araç değer kaybı, çift taraflı olarak gerçekleşen trafik kazası sonucunda aracınızın piyasa rayiç değerine bakılırsa yaşamış olduğu değer düşüklüğüne verilen addır. Araç kıymet kaybı, kusur oranında karşı tarafın kendisinden istenebileceği benzer biçimde karşı tarafın sigorta şirketinden istenebilmektedir. Yazımızda araç değer kaybının sigorta şirketinden yazılı olarak istenmesine (araç değer kaybı başvurusu) karşın on beş günlük yasal sürede ödeme yapmayarak temerrüde düşen sigorta şirketine karşı kullanabilecek olan yasal haklardan birisi olan dava hakkında bilgi verilecektir.

Kusurlu olan aracın sigorta şirketi temerrüde düştükten sonrasında ziyan olan dava hakkını iki merciğiden birisinde dava açarak kullanabilir. Bunlar sırasıyla Asliye Tecim Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu’dur.

Araç Değer Kaybı Davası, Görevli Mahkeme: Asliye Ticaret Mahkemesi

Asliye Tecim Mahkemeleri’nde zararın tazmini için dava açılabilir. Sadece biz bu yolu genel olarak önermemekteyiz.  Genel adli mahkemelerin iş yükü sonucunda ilk aşama mahkemelerinde bir davanın neticelenmesi bugün averaj 18 ayı bulmaktadır. İlk aşama mahkemesinin vermiş olduğu karar istinaf incelemesine doğal olarak tutulduğunda bu süre 24 ayı geçmektedir. İcra işlemlerini de dahil ettiğimizde 30 aylık başka bir ifade ile 2.5 senelik bir süre karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple biz kıymet kaybı davalarında Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulmasını öneriyoruz.

Sigorta şirketleri tacir sıfatını aldıkları için araç değer kaybı davaları vazife yönünden Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde değil Asliye Tecim Mahkemeleri’nde açılması gerekmektedir. Asliye Tecim Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde araç değer kaybı davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde Asliye Tecim Mahkemesi sıfatıyla açılması gerekmektedir.

Araç değer kaybı davası, haksız eylem eyleminin gerçekleştiği başka bir ifade ile trafik kazasının gerçekleştiği yerdeki görevli mahkemede açılabileceği benzer biçimde davalı sigorta şirketinin merkezinin ya da bölge müdürlüğünün bulunmuş olduğu yerde de açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası: Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigortacılık Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan kendi nezdinde vazife alan hakemlerin vermiş olduğu kararlar mahkeme ilamı durumunda olan bir merciidir. Sigorta Tahkim Komisyonu, İstanbul’da bulunmaktadır. Komisyonun uhdesinde hakimler değil kanunda lüzumlu niteliklere haiz kişiler hakemlik görevini yürütmektedir. Komisyonda görülen uyuşmazlıklar tıpki mahkemelerdeki benzer biçimde Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Tecim Kanunu, Sigortacılık Kanunu benzer biçimde kanun ve alt mevzuatlar çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır.

Sigorta şirketleri ile gerçek ya da tüzel kişilerin yaşamış olduğu hukuki ihtilaflara çözüm sağlamak için kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu araç değer kaybı davalarını da süratli bir halde çözüme kavuşturmaktadır. Sigortacılık Kanununa bakılırsa bir uyuşmazlık dosyası hakeme tevdi edildikten sonrasında 4 ay içinde çözüme kavuşturulmak zorundadır. Bir aylık başvuru-raportör-hakem tayini süreci, 4 aylık yargılama ve son olarak 1 aylık karar yazımı bildiri süreci dikkate alındığında pratikte 5.000,00TL’ye kadar olan bir hukuki uyuşmazlık hakkında 6 ay içinde karar verilmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda 5.000,00 TL’ye kadar ki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar kati niteliktedir. Tarafların istinaf, temyiz ya da benzeri bir üst yargı yoluna müracaat hakkı olmayıp sadece tahkim yargılamasının iptaline yönelik iptal davası hakları mevcuttur ki buradan olumlu yönde karar almak oldukca düşük bir ihtimaldir.

5.000,00 TL üstündeki hukuki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara ilişkin olarak İtiraz Yargıcı Heyeti’ne taraflar başvuruda bulunabilir. İtiraz yargıcı heyeti dosya kendilerine tevdi edildikten sonrasında 2 ay içinde dosya hakkında karar vermek zorundadır. 40.000,00TL’ye kadar ki uyuşmazlıklarda itiraz yargıcı heyetinin vermiş olduğu karar kati olup istinaf ya da temyiz yoluna başvurulamaz. 40.000TL üstündeki uyuşmazlıklar için Bölge Adalet sarayı Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

 

Uyuşmazlığa Mevzu Miktar (TL)Müracaat Tutarı (TL)
0 –  5.000100
5.001 – 10.000250
10.001 – 20.000350
20001- ….Uyuşmazlık tutarının%1,5’u ( En azca 350 TL olmak suretiyle)

Araç Değer Kaybı Davası Masrafı

Sigorta Tahkim Komisyonu’na müracaat yapılırken/dava açılırken meydana gelen müracaat tutarı 5.000,00TL’ye kadar ki değer kayıpları için 100,00 TL’dir. Daha çok olan araç değer kaybı taleplerinde bu müracaat tutarı de tablodaki benzer biçimde değişkenlik göstermektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda meydana gelen araç değer kaybı davası yargıcı yargılamasında bilirkişi raporlarına averaj 350,00 TL kadar bir ücret ödenmektedir.

Daha önceki yazılarımızda da izah ettiğimiz suretiyle araç değer kaybının tespiti açısından daha ilk başta sigorta şirketine başvuruda bulunurken araç değer kaybı eksper raporu ile başvurmak bir yol haritası çizecek olduğundan araç değer kaybı eksper raporunun kaza sonrasında araç onarımdan çıkar çıkmaz alınması oldukça önemlidir. 2018 senesinde averaj araç değer kaybı eksper raporu 250,00 TL’dir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görülen dava sonuçlanınca araç değer kaybının tahsili için kararın icraya koyulması gerekmektedir. Bunun içinde averaj 100,00 TL kadar harcama yapılmaktadır.

Araç değer kaybı davası uzmanlık gerektiren bir süreç olduğundan işinin ehli avukatlar eliyle yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple 100,00TL’de notere vekaletname harcaması olarak gitmektedir. Toplamda 900,00 TL’lik bir harcama yapılmakta olup dava kazanmış olduğu takdirde bu harcamalar yargılama gideri olarak geri alınmaktadır.

 

Netice

Araç değer kaybı davası, baştan sona uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Bu davaların açılmasından ilkin ustalaşmış bir eksperden alınacak rapor dirimsel önemde olduğu Tahkim nezdinde oluşturulan davanın da  bir avukat tarafınca yürütülmesi oldukça önemlidir. Araç değer kaybı ekibimizde yer edinen uzmanlarımız ve avukatlarımız ile araç değer kaybı tazminatınızı öğrenim etme sürecinizde sizlere destek olabiliriz. Bizlere ulaşmak için 0553 424 96 65 numaralı telefonu arayabileceğiniz benzer biçimde derhal sağ köşede yer edinen kontakt formunu doldurarak bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Uzmanlarımız size en kısa sürede geri dönüş elde edecektir.

Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama işleminde tesiri bulunan pek oldukca değişken vardır. Değişkenlerin bazıları araç, bazılarıysa araç kullanım şekliyle ilgilidir. Kıymet kaybı hesaplama için kullanılan değişkenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Üretim yılı
  • Hasar geçmişi ve niteliği
  • Kilometresi
  • Marka ve model bilgisi
  • Trafiğe çıkış zamanı
  • Pazar kıymeti bu hesaplamaya tesir eden faktörlerden bazılarıdır.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?