Araç değer kaybının sigorta şirketince ödenmesi için sigorta şirketine bir müracaat gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu başvuruya ilişkin örnek araç değer kaybı müracaat dilekçesi alttadır. Aşağıda bulunan araç değer kaybı müracaat dilekçesi tarafımızca hazırlanmış bir örnek olup herhangi bir hukuki mesuliyet tarafımızca kabul edilmemektedir.

 

 

……………………..SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Başvuran: Ad Soyad
TC           :  1111111111111
Adres      :

Konu       : 34 xx 0000 plakalı araç sürücü Ad Soyad’ın aracıma çarpması neticesinde araçta ortaya çıkan değer kaybı tutarında maddi tazminatın ödenmesi talebidir.

 

Kusurlu Araç Detayları
Plaka No:
Poliçe No:
Poliçe Tarihleri:
Kaza Zamanı:

Açıklamalar:

Vaka tarihinde ……… plakalı araç sürücüsü, ……..plakalı aracıma çarparak aracımın maddi hasara uğramasına ve dolayısıyla araç değer kaybı oluşmasına niçin olmuştur. İncelenen TRAMER kayıtlarına gore, iş bu kazada  ……v plakalı araç sürücüsünün, kazanın oluşmasında ve dolayısıyla aracımda oluşan hasar ile buna bağlı olan araç değer kaybında %100 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Tecim Kanunu, Borçlar Kanunu ile Karayolları Motorlu Araçlar Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Tebliği ve öteki alt mevzuat gereğince aracımda oluşan araç değer kaybından, kazada kusuru bulunan ……. plakalı araç adına, kaza tarihinde geçerli olan, ……… nolu ZMM sigortasını düzenlemiş bulunan sigorta şirketiniz mesuldür.

Talep- Netice: Yukarı belirtilen nedenlerle, söz konusu kazada, aracımın değer yitirilmesine uğramış olması sebebiyle, uğramış olduğum maddi zararın, poliçe limitleri dahilinde 15 gün içinde belirtmiş olduğum banka hesabına ödenmesini ister; aksi takdirde aleyhinize öteki kanuni yollara başvuracağımı uyarı ederim. TARİH

 

Ad Soyad
İmza

EKLER:

  1. Kaza Tespit Raporu
  2. Onarım Faturası
  3. Kaza ve Onarım Fotoğrafları
  4. Ruhsat Fotokopileri
  5. Tramer Kayıtları
  6. Kusurlu Karşı Araç Sigorta Poliçesi

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Sizlere Nasıl Yardımcı Olabiliriz?